Skip to main content

Oznakowanie sal

Rozwiązanie eDoorSign pozwala na bardziej efektywne korzystanie z sal konferencyjnych, ponieważ wszystkie informacje o spotkaniach są dynamicznie powiązane z twoim systemem kalendarzowym, takim jak serwer Exchange lub kalendarz Google i informacje na temat bieżących i nadchodzących spotkań będą automatycznie aktualizowane na każdym wyświatlaczu przy drzwiach. Daje on wyraźny obraz dostępności pomieszczenia i jednocześnie pokazuje stan zajętości sali podświetlanym pasek LED. Dodaj logo swojej organizacji i dostosuj szablony za pomocą prostego interfejsu internetowego przeciągnij i upuść, korzystając z naszego edytora iChannel.

Oznacz spotkania za pośrednictwem serwera Exchange lub kalendarza Google iCAL